Selecteer een pagina

Om cursisten groepsgewijs in te schrijven, kan de optie om een Excel bestand met gebruikersgegevens te importeren gebruikt worden.


Voorbereiding

Het Excel bestand
1. Download het voorbeeld Excel-document hier en sla het op waar je het makkelijk terugvindt.
Het bestand moet ‘comma-delimited / komma-gescheiden’ zijn.
2. Open het document en voer de cursistengegevens in op het Excel document op dezelfde manier als de voorbeeld-gegevens. ==> De user_login kolom kan ook leeggelaten worden. Nieuwe gebruikers kunnen dan hun e-mailadres als username gebruiken.
3. Kies ‘Opslaan als’, geef het document een voor jou herkenbare naam en sla weer op daar waar je het makkelijk weer vindt.

Importeren

Opties instellen

Ga naar: Users> Import Users >tabblad ‘Options’ en maak de volgende keuzes

  1. maak een keuze om gebruikersgegevens van bestaande cursisten bij te werken of te laten zoals ze zijn
  2. selecteer de gebruikersrol ‘subscriber of abonnee’ om toe te kennen aan de nieuwe cursisten
  3. selecteer voor welke cursus de cursisten worden ingeschreven
  4. selecteer aan welke Group(s) de cursisten toegevoegd worden

Importeren

Gebruikers> tabblad ‘Import’

  1. controleer de instellingen en wijzig zonodig via het tabblad ‘Options’ of ‘Email Settings’
  2. Klik op de knop ‘Kies bestand’onderaan en upload het Excel bestand met de nieuwe cursisten
  3. Er verschijnt een validatie overzicht. Corrigeer zonodig het Excel bestand en herhaal het uploaden of klik op Perform import om te importeren