Discussie, vragen aan en van deelnemers en afsluiting