Toets 3 | NHG-standaard trombosepreventie bij patiënten in de 1e lijn