Posttoets

Deze toets is een verplicht onderdeel t.b.v. de accreditatie.
U heeft conform de reglementen 3 pogingen om de toets te halen en u dient 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden. Succes!